Opiekun medyczny to propozycja dla tych, którzy po ukończeniu liceum chcą podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej.

Możliwości opiekuna są bardzo duże, szpitale, sanatoria, hospicja albo prywatne zatrudnienie: indywidualna opieka w domach pacjenta, także za granicą.

PROGRAM NAUCZANIA
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • praktyka zawodowa

Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z.4

Oferujemy dodatkowo szkolenie z masażu leczniczego - gratis.

Technik masażysta to oferta dla osób lubiący bezpośredni kontakt z pacjentem.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w salonach masażu, gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, w klubach fitness oraz wszelkiego rodzaju zakładach rehabilitacyjnych, pielęgnacyjno opiekuńczych i sanatoriach. Będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą w sektorze świadczenia usług masażu.

PROGRAM NAUCZANIA
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • propedeutyka zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • anatomia z fizjologią
 • teoretyczne zasady masażu
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
 • metodyka w masażu kosmetycznym
 • organizowanie i stosowanie masażu leczniczego
 • praktyka zawodowa

Kwalifikacje: Świadczenie usług w zakresie masażu Z.1

Dodatkowo oferujemy szkolenie z pierwszej pomocy - gratis.

Posiadając uprawnienia technika bhp, możesz pracować, jako specjalista w każdej firmie, gdyż szkolenia bhp dla wszystkich nowych pracowników są obowiązkowe.

Stałe zatrudnienie znajdziesz w firmach zatrudniających ponad 100 osób. Praca czeka też na Ciebie w organach nadzoru nad warunkami pracy (m.in. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Pracy, czy Urzędzie Dozoru Technicznego). Możesz również otworzyć własną działalność w zakresie edukacji przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

PROGRAM NAUCZANIA
 • podstawy prawa pracy
 • techniki bezpieczeństwa pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • praktyka zawodowa

Kwalifikacje: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Z.13

Dodatkowa korzyść z wyboru tego kierunku to szkolenie z ochrony p. pożarowej - gratis.

Technik administracji to specjalista obsługi klienta w jednostkach administracji.

Wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi zdobycie pracy w urzędach, bankach, ZUS - ie, firmach ubezpieczeniowych, agencjach celnych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci otworzyć własny biznes.

PROGRAM NAUCZANIA
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa cywilnego
 • działalność gospodarcza w jednostce administracyjnej
 • język obcy w administracji
 • wykonywanie pracy biurowej
 • postępowanie administracji
 • praktyka zawodowa

Kwalifikacje: Obsługa klienta w jednostkach administracji A.68

Dodatkowo oferujemy szkolenie z prawa cywilnego – gratis.

Technik rachunkowości to oferta dla osób lubiących liczyć, zajmować się finansami.

Kierunek ten daje możliwość zatrudnienia w prywatnych firmach, które poszukują wykwalifikowanych ekonomistów lub pracowników do prowadzenia biura. Prowadzenie rachunkowości, rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych to kwalifikacje cenne dla każdego pracodawcy.

PROGRAM NAUCZANIA
 • rachunkowość finansowa
 • wynagrodzenia i podatki
 • działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • język obcy w rachunkowości
 • biuro rachunkowe
 • biuro wynagrodzeń i podatków
 • dokumentacja biurowa
 • praktyka zawodowa

Kwalifikacje: Prowadzenie rachunkowości A.36 oraz Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych A.65

Dodatkowo szkolenie z prawa cywilnego – gratis.

Technik informatyk to propozycja dla miłośników komputerów.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami to kwalifikacje, jakie nabędziesz wybierając ten właśnie kierunek. Daje to możliwości pracy w każdej firmie prywatnej i państwowej, a także w jednostkach zajmujących się sprzedażą i konfiguracją sprzętu komputerowego.

PROGRAM NAUCZANIA
 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje komputerowe
 • systemy bazy danych
 • działalność gospodarcza w branży internetowej
 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • projektowanie aplikacji internetowych
 • praktyka zawodowa

Kwalifikacje: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14

Oferujemy również szkolenie z fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć - gratis.

To bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy. Geodeta uczestniczy w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych.

PROGRAM NAUCZANIA
 • geodezja inżynieryjna
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • prawo w geodezji
 • działalność gospodarcza w geodezji
 • język obcy w geodezji
 • geomatyka
 • rysunek geodezyjny
 • dokumentacja katastralna
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne

Kwalifikacje: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.) + Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35.) + Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36.)

Technik usług kosmetycznych to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca.

PROGRAM NAUCZANIA
 • działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • język obcy w kosmetyce
 • podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Kwalifikacje: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.) + Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii.

Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.

PROGRAM NAUCZANIA
 • podstawy przedsiębiorczości
 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • teoretyczne podstawy opieki
 • metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
 • język obcy w pomocy społecznej
 • usługi opiekuńcze
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych
 • usługi wspierające

Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6.)

WAŻNA WIADOMOŚĆ

LICEUM DLA DOROSŁYCH

Chcesz zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków? Oferujemy dogodną formę zajęć 1 dzień w tygodniu i co drugą sobotę lub niedzielę. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminu dojrzałości umożliwia podjęcie dalszej nauki na wymarzonych Studiach. Po Liceum można podjąć naukę np. na kierunkach technicznych, jakie oferujemy. Daje to możliwość podwyższanie swoich kwalifikacji potrzebnych w zdobyciu ciekawej pracy.

KORZYŚCI DLA CIEBIE

TEGO NIGDY ZA WIELE

OSIĄGNIĘCIA

WARTO WIEDZIEĆ

CO MÓWIĄ ABSOLWENCI

 

Jestem absolwentką kierunków: rachunkowość oraz administracja Policealnego Studium Zawodowego CONCRET. Bardzo pozytywnie wspominam naukę w tej szkole i serdecznie ją polecam.

Małgorzata Gostańska-Bielewicz

 

Jestem tegoroczną absolwentką Policealnego Studium Zawodowego CONCRET na kierunku Administracja. Myślę, że nauka w tej szkole to był bardzo dobry wybór. Dzięki wspaniałym wykładowcom i miłej atmosferze, udało mi się zdać egzamin zawodowy z bardzo dobrym wynikiem. Polecam każdemu bezpłatną naukę w Concrecie! Ja z chęcią zapiszę się na kolejny kierunek, bo łatwo szybko i concretnie można zdobyć dobry, poszukiwany na rynku pracy zawód.

Joanna Chłodowska

JAK ZOSTAĆ NASZYM SŁUCHACZEM?

 1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (w przypadku LO odpowiedniej podbudowy: ZSZ, gimnazjum, SP)
 2. Zdjęcia legitymacyjne 2 szt.
 3. Ksero dowodu osobistego
 4. Formularz zgłoszeniowy: studium / liceum

NASI SŁUCHACZE MAJĄ ZA DARMO:

 1. Naukę, wpisowe, czesne
 2. Dokumenty (m.in. świadectwa, legitymacji, zaświadczenia do ZUS / KRUS, dyplomu ukończenia szkoły)
 3. Egzaminy (semestralne, poprawkowe oraz zewnętrzny egzamin zawodowy)
 4. Wi-Fi

ZAPISY

ODDZWONIMY DO CIEBIE


Kontakt

Anna Supa
56 46 11 200
570 100 201

Zadaj nam pytanie

Nasza szkoła

 

Plan lekcji

Jeśli szukasz aktualnego planu lekcji, to kliknij poniżej:

ZOBACZ PLAN

Adres

Policealne Studium Zawodowe PSZ
Mickiewicza 23 (budynek po MPGN)
86-300 Grudziądz